De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Jongerendienst januari

Toerustingsavond 17-1-2018

Thema: omzien naar jongeren

Hoe kijken we naar jongeren, hoe bouw je en hoe onderhoud je relaties met hen……ook als zij minder of niet aanwezig zijn bij het jeugdwerk? Op deze toerustingsavond willen we hier dieper op in gaan. De avond is bedoeld voor bemoediging, bezinning en inspiratie. Op woensdag 17 januari staat om 19.45 uur de koffie klaar in de Regenboog. De avond begint om 20.00 uur olv. Leantine Dekker, spreekster van de HGJB. Iedereen van harte uitgenodigd!

Doopfoto's 10-12-2017

Naomi Buchsteiner

Thomas Goedhart

Kindermoment

 

Vieringen kerstavond

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Lucas 2:10-11

Gezamenlijke kerstavond vieringen in de Korenaar:
18.30u kinderkerstviering
21.30u kerstavondviering

Kerstkaarten bezorg actie

Ook dit jaar kunnen wij uw kerstkaarten binnen Hazerswoude Dorp (postcode 2391) bezorgen.

En wel tegen een gereduceerd tarief van €0.60 ( kerstzegels zijn € 0.73)

U kunt uw post brengen bij Van der Linde Mode en Lingerie, Dorpsstraat 138.

De opbrengst is bestemd voor het werk van Gerben en Dorien Boom in Ghana.

Lees meer >>