De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Beachvolleybal

Jongerendienst mei 2018

Liturgie

Rommelmarkt 2 juni

Op zaterdag 2 juni is het alweer zover! Houdt u de datum vrij! De rommelmarkt wordt gehouden op het Raadhuisplein en begint om klokslag 9 uur. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Op maandag 7 mei is het ophaalavond. Hulp is altijd welkom,  op welke wijze dan ook. Twijfelt u of heeft u vragen? Bel of mail iemand van de commissie.

Lees meer...

Ambtsdragersverkiezing

De belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ambtsdragersverkiezing die wordt gehouden op D.V. woensdag 25 april om 19:30 uur. Komt u wat eerder omdat de namen moeten worden gecontroleerd. De kerk is open vanaf 19:00 uur en de deur sluit om 19:30 uur. Er kan voor één ander gemeentelid gekozen worden via een machtigingsformulier. Het formulier is te downloaden vanaf de site of te verkrijgen bij de scriba.

Beroepingswerk

De gemeente wordt uitgenodigd om mee te denken met de beroepingscommissie  in de zoektocht naar een nieuwe voorganger. Dit kunt u doen door namen in te dienen waarvan u vindt dat deze passen bij de profielschets. In deze bijlage vindt u meer informatie hierover.  We zien uw/jouw reactie graag tegemoet. Dit kan uiterlijk tot en met 21 april a.s.