De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Ambtsdragersverkiezing

De belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ambtsdragersverkiezing die wordt gehouden op D.V. woensdag 25 april om 19:30 uur. Komt u wat eerder omdat de namen moeten worden gecontroleerd. De kerk is open vanaf 19:00 uur en de deur sluit om 19:30 uur. Er kan voor één ander gemeentelid gekozen worden via een machtigingsformulier. Het formulier is te downloaden vanaf de site of te verkrijgen bij de scriba.

Beroepingswerk

De gemeente wordt uitgenodigd om mee te denken met de beroepingscommissie  in de zoektocht naar een nieuwe voorganger. Dit kunt u doen door namen in te dienen waarvan u vindt dat deze passen bij de profielschets. In deze bijlage vindt u meer informatie hierover.  We zien uw/jouw reactie graag tegemoet. Dit kan uiterlijk tot en met 21 april a.s.

Jongerendienst april

Kinderconcert 21 april 2018

Op zaterdagmiddag 21 april hopen Elly en Rikkert een kinderconcert te komen geven in Hazerswoude-Dorp. Het concert vind plaats in de Hervormde Kerk en begint om 14:30 uur. Deur open om 14.00u.
Dit concert is onderdeel van de Kids in Actie concerten van Kerk in Actie en daarom zullen duif Rainbow en oma Duif ook aanwezig zijn. Alle kinderen van 4 jaar en ouder en hun ouders, opa, oma, etc. zijn van harte welkom! Voor meer info en tickets zie www.zingenindekerk.nl.

Landelijke collecteweek ZOA

Van 26 t/m 31 maart vindt de jaarlijkse ZOA-collecteweek plaats voor slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld. We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers. Helpt u mee met collecteren?

Lees meer...