Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

Nieuws

Zomerzangavond

Woensdag 15 augustus is er om 19.00 uur een zomerzangavond in ons kerkgebouw (Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Dorp).

Beroepingsnieuws

Met grote vreugde en diepe dankbaarheid jegens de Here, onze God en Vader, kunnen wij u en jou meedelen dat dominee A.B. van Campen uit Poederoijen het door ons uitgebrachte beroep heeft mogen aanvaarden. In de tweede helft van augustus zal met de fam. Van Campen verder overleg zijn over zaken die nog besproken moeten worden. Wilt u, wil jij ook in het persoonlijk gebed de familie van Campen en de broeders en zusters in Poederoijen (die hierdoor vacant worden) aan de Here opdragen. Ook we wensen de gemeenten waarvoor hij moest bedanken Gods wijsheid toe bij het verder zoeken naar een nieuwe voorganger.

Ontmoeting met de beroepen predikant

Donderdag 5 juli 2018 is er een programma opgezet om ds. A.B. van Campen kennis te laten maken met onze gemeente. U bent van harte welkom bij het avondprogramma. Lees meer>>

Beroep

De kerkenraad heeft besloten een beroep uit te brengen op ds. A.B. van Campen uit Poederoijen. Dit op unaniem advies van de beroepingscommissie. Tot 29 juni kunt u bezwaar inbrengen tegen de gevolgde procedure voorafgaand aan het beroep. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken bij de scriba. Als er op 29 juni geen bezwaren zijn binnengekomen of ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden dan volgt het daadwerkelijke beroep. De beroepsbrief wordt aan ds. Van Campen overhandigd.

Op 5 juli hopen we ’s avonds een gemeenteavond te hebben, waarop de predikant kennis kan maken met de gemeente. Op zondagmorgen 8 juli hoopt ds. Van Campen in de morgendienst voor te gaan.

We bidden om Gods leiding en weten ons afhankelijk van Hem.

Ambtsdragersverkiezing en gemeenteavond

De belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ambtsdragersverkiezing die wordt gehouden op D.V. woensdag 27 juni om 19:30 uur. Komt u wat eerder omdat de namen moeten worden gecontroleerd. De kerk is open vanaf 19:00 uur en de deur sluit om 19:30 uur. Er kan voor één ander gemeentelid gekozen worden via een machtigingsformulier. Het formulier is te downloaden vanaf de site of te verkrijgen bij de scriba.

Aansluitend aan de verkiezing bent u welkom in De Regenboog voor een gemeenteavond. Hier wordt uitleg gegeven over de plannen voor de verbouw van De Regenboog.