Voorganger: ds. J.Verboom, Gouda

Schriftlezing: Psalm 23 (NBV)

 

Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

Psalm 79: 5

HH 420 Heer, wijs mij uw weg

Lied 51b Create in me

Lied 23b: 1 en 2 De Heer is mijn Herder

Lied 23b: 3, 4 en 5 De Heer is mijn Herder

HH 444: 1, 2 en 3 Als God, mijn God maar voor mij is