Voorganger: ds. J.B. Alblas, Katwijk aan Zee

Schriftlezing : Markus 3: 1 t/m 6 (HSV) en Kolossenzen 2: 16,17 (NBV)

Thema: Handen uit je mouwen!

 

Gezang 228 : 1, 2 en 6

Psalm 92 : 1 (OB) en 2 (NB)

Weerklank 615

Gezang 53

Psalm 17 : 3 en 7

Psalm 146 : 3 en 4