Voorganger: Ds. A. Vastenhoud uit Den Haag

Thema: De andere Ander

Muzikale medewerking: Promising Voices

Schriftlezing: Lukas 7: 1-10 (HSV)

 

Liturgie

 

Opwekking 377 - Wat de toekomst brengen moge

Rots van mijn bestaan

Opwekking 764 - Zegekroon

Opwekking 167 - Samen in de naam van Jezus

Psalm 86:4 - Leer mij naar uw wil te handlen

Opwekking 695 - Still

Name of all majesty 

Opwekking 564 - De wedloop

Glorious Day      

Opwekking 687 - Heer, wijs mij uw weg

Opwekking 602 - Vrede van God