Voorganger: ds. J.B. Alblas, Katwijk aan Zee

Schriftlezing: Lukas 23: 33 t/m 43 en Openbaringen 22: 1 t/m 5 (HSV)

 

Psalm 69: 2a/3b

Weerklank 155: 1 en 2

Weerklank 155: 3 en 4

Gezang 46: 1, 2, 3 en 4 (Herv. Bundel 38)

Lied 413 (ELB)

Psalm 73: 12 (OB) en 10 (NB)