Voorganger: ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee

Schriftlezing: Markus 16: 1 en 7, 2 Timotheüs 2: 8a (HSV)

Thema: Vergeet niet dat Jezus leeft.

 

Weerklank 167: 1, 2 en 4 (Daar juicht een toon)

Psalm 21: 3 en 7

Psalm 75: 1

Weerklank 178: 1 en 4 (Jezus leeft en ik met Hem)

Weerklank 448 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Psalm 150: 1 en 2