Belijdenisdienst
Voorganger:
ds. W.G. van den Top
Schriftlezing:
Psalm 27: 1-14 en Johannes 12: 32-36 (NBV)

 

Lied 617a (HH) Tienduizend redenen
Psalm 105: 1, 2         
Lied 182 (HH) Maria kwam bij het graf
Psalm 27: 1
Psalm 27: 4
Psalm 27: 7
Lied 837 (NLB) Iedereen zoekt U, jong of oud
Psalm 139: 1, 3 
Lied: 626 (HH) Aan uw voeten Heer
Psalm 134: 3 (OB)
Liet 420 (HH) Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind.
Lied 939 (NLB)  Op U alleen, mijn licht, mijn kracht