Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. R.H.M. de Jonge, Leiden
Schriftlezing: Marcus 10 : 17 – 27 (HSV)

Psalm 16 : 1 en 3             
Psalm 16 : 4                     
Psalm 62: 5 en 6             
Gezang 653 (NLB): 1, 2 en 5     
Gezang 340 b (NLB)                  
Psalm 23: 1, 2 en 3          
Psalm 103: 1, 3 en 4