Dankzegging Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht
Schriftlezing: Romeinen 1: 1-7

Gezang 178: 1, 2 (Weerklank)
Psalm 110: 1, 2
Psalm 21: 1, 3
Gezang 328: 1, 2 (Weerklank)  
Gezang 328: 3 (Weerklank) 
Psalm 119: 40, 42
Psalm 89: 9, 12
Gezang 171 (Weerklank)