Voorganger: dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd
Schriftlezing: Jesaja 60:1-5 en Efeze 5:1-21 (HSV)
Thema: de Opgestane wekt ingedutte gelovigen op; 1. wakker worden, 2. opstaan, 3. licht aan

Psalm 108: 1,2
Weerklank Lied 44: 1,3,4
Psalm 119: 14
Hemelhoog lied 182
Psalm 34: 5
Psalm 43: 3,4
Weerklank lied 256