Voortzetting viering Heilig Avondmaal en dankzegging
Voorganger: ds. B. Brunt, Alphen a/d Rijn
Schriftlezing: Mattheüs 26: 26-30 (HSV)

Psalm 149: 1                                                
Lied 23b: 1, 4 en 5 (NLB)                                                    
Lied 769: 1 en 6 (NLB)
Lied 273: 1, 4 en 5 (NLB)
Psalm 107: 19 en 20
Lied 749:2 en 3  (NLB)
Lied 101: 1, 3, 5 en 7 (Weerklank)