De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Praiseavond

Jongerendienst oktober 2018

Peuter- en kleuterdienst 14 oktober

Doopfoto's 23-09-2018

Aron van den Bos Thijs Blijleven

 

 
Kindermoment Zegen

 

Startavond Bijbelkringen

Maandagavond 24 september starten we gezamenlijk met het nieuwe kringseizoen. Dit jaar behandelen we het bijbelboek Psalmen. Leden van alle kringen zijn welkom vanaf 19.45 voor een kop koffie of thee, om 20.00 uur beginnen we. Bent u nieuwsgierig en/of zou u ook graag bij een kring aansluiten? Wees welkom! Graag tot ziens.