De belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ambtsdragersverkiezing die wordt gehouden op D.V. woensdag 25 april om 19:30 uur. Komt u wat eerder omdat de namen moeten worden gecontroleerd. De kerk is open vanaf 19:00 uur en de deur sluit om 19:30 uur. Er kan voor één ander gemeentelid gekozen worden via een machtigingsformulier. Het formulier is te downloaden vanaf de site of te verkrijgen bij de scriba.