In de kerkenraadsvergadering van 11 oktober 2017 is het concept beleidsplan inhoudelijk besproken. Dit concept is vanaf vandaag (23 oktober) voor u/jou 14 dagen ter inzage beschikbaar (hier te downloaden of verkrijgbaar bij de scriba). Reacties hierop dienen schriftelijk en ondertekend aan de scriba kenbaar te worden gemaakt. Indien mogelijk zal de kerkenraad in haar vergadering van november het beleidsplan goedkeuren.