De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Lucas 2:10-11

Gezamenlijke kerstavond vieringen in de Korenaar:
18.30u kinderkerstviering
21.30u kerstavondviering