Telkens worden we er mee geconfronteerd dat we leven in een gebroken wereld. Dat blijkt ook als we dichtbij blijven met ons nieuwe project: Gevangenenzorg Nederland.

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke organisatie voor hulpverlening aan gevangenen en hun familie. Het is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit ruim 630 vrijwilligers, verspreid over het land. Zij gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis. Zij bieden daar een luisterend oor en praktische ondersteuning.

De doelstelling is ondersteuning en begeleiding van gevangenen en hun familie tijdens verblijf in de gevangenis en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie en in het vinden van nieuwe wegen voor zingeving en levensstijl die recidive voorkomen. 

Verder is er:

  • een kinderkado-programma voor jarige kinderen van gevangenen
  • hulp aan - gezinnen van - buitenlandse gevangenen in Nederland, via het netwerk PFI
  • Hoger Beroep, gebed voor gevangenen en hun familie

Gevangenenzorg Nederland werkt:

  • altijd op verzoek van de gevangene. Als het verzoek gedaan wordt door een derde, dan ontvangt de gevangene een informatiepakket en wordt die uitgenodigd contact met hun kantoor op te nemen
  • in samenwerking met de professionele hulpverlening. Altijd wordt geïnformeerd naar bestaande contacten met de intramurale hulpverlening
  • via vrijwilligers die worden aangestuurd en ondersteund door een professionele staf

‘Geloof in herstel’ is waar Gevangenenzorg Nederland voor staat en zij wil dit toepassen door gevangenen en hun familie te begeleiden naar een hoopvolle toekomst.

Het werk van Gevangenenzorg Nederland is vooral mogelijk door giften en donaties. Helpt u mee deze organisatie te steunen?