Voorganger: ds. C.M. van Loon, Rotterdam

Thema: Nieuwe kansen

Schriftlezing: Jesaja 49:1-7 en Markus 16:9-18

 

Liturgie

 

Liederen:

Opwekking 281: Als een hert dat verlangt naar water

Opwekking 430: Heer, ik prijs uw grote naam

Opwekking 488: Heer, ik kom tot U

Opwekking 638: Prijs Adonai

Psalm 51: 4, 5

Opwekking 427: Maak mij rein voor U

Opwekking 629: Als er vergeving is

Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil

Opwekking 720: God maakt vrij

Opwekking 123: Groot is uw trouw, o Heer