De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Peuter- en kleuterdienst 14 oktober

Startavond Bijbelkringen

Maandagavond 24 september starten we gezamenlijk met het nieuwe kringseizoen. Dit jaar behandelen we het bijbelboek Psalmen. Leden van alle kringen zijn welkom vanaf 19.45 voor een kop koffie of thee, om 20.00 uur beginnen we. Bent u nieuwsgierig en/of zou u ook graag bij een kring aansluiten? Wees welkom! Graag tot ziens.

Startdag

Op zaterdag 15 september de startdag. ’s Middags voor de jeugdclubs en ’s avonds voor de hele gemeente.

De startmiddag is voor iedereen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. Deze middag is van 13.30 uur tot ongeveer 17.30 uur. 

Tussen 6 uur en half 7 willen we de avond beginnen met een drankje en daarna een BBQ in de Regenboog. Na de BBQ zal er opening winterwerk en een presentatie over het werk van “Boon in Afrika” zijn. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden, wel wordt u verzocht om een bijdrage indien mogelijk en tevens is er een collecte voor het werk van Gerben en Dorien.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Jongerendienst september 2018

Beroepingsnieuws

Met grote vreugde en diepe dankbaarheid jegens de Here, onze God en Vader, kunnen wij u en jou meedelen dat dominee A.B. van Campen uit Poederoijen het door ons uitgebrachte beroep heeft mogen aanvaarden. In de tweede helft van augustus zal met de fam. Van Campen verder overleg zijn over zaken die nog besproken moeten worden. Wilt u, wil jij ook in het persoonlijk gebed de familie van Campen en de broeders en zusters in Poederoijen (die hierdoor vacant worden) aan de Here opdragen. Ook we wensen de gemeenten waarvoor hij moest bedanken Gods wijsheid toe bij het verder zoeken naar een nieuwe voorganger.